Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 42
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 104
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 191
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 248
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1309
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 531
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 360
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1082
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2115
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 838
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 691
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 806
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 856
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2507
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1677
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1035
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2129
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1389
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2064
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1126