Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 254
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 264
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 206
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 636
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1704
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 526
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 530
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 619
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 687
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1989
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1431
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 855
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1868
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1204
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1723
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 957
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1309
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1665
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1619
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1097