Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021 г. 31.03.2021г. 1118
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г. 31.03.2021г. 1106
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021 г. 31.03.2021г. 1085
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г. 31.03.2021г. 1283
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-102/25.02.2021 г. 10.03.2021г. 1145
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г. 10.03.2021г. 1108
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-62/01.02.2021 г. 10.02.2021г. 1146
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021 г. 09.02.2021г. 1071
Доставка на лекарствени продукти съгласно Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021 г. 09.02.2021г. 1100
Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции 11.06.2020г. 1629
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 2444
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 1379
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 2321
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 2285
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 2566
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 3988
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 3115
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 2603
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 3544
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 4729