Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 105
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 184
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1148
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 458
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 327
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 940
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1980
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 735
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 661
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 774
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 825
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2342
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1628
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1000
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2068
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1361
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1954
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1100
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1454
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1797