Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции 11.06.2020г. 87
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 767
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 201
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 538
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 598
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 780
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1940
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 1055
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 927
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1648
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2633
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 1158
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 1105
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 1163
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 1019
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 3094
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 2252
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1206
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2391
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1558