Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 184
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 135
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 344
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 456
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 544
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1696
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 861
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 698
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1409
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2392
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 1041
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 882
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 948
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 956
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2848
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1975
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1147
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2330
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1488
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2340