Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 200
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 170
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 549
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1618
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 433
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 471
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 564
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 637
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1856
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1373
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 809
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1808
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1150
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1663
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 898
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1246
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1602
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1528
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1052
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 1085