Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 58
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 698
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 327
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 264
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 719
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1795
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 629
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 595
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 687
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 752
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2105
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1504
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 931
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1946
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1275
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1795
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1021
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1377
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1725
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1707