Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 149
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 141
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 487
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 1534
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 368
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 429
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 515
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 595
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 1759
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1321
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 777
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 1770
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1119
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 1629
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 861
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на дезинфектанти" за периода 2015/2016 г. 16.11.2015г. 1212
Открита процедура "Избор на доставчик на електрическа енергия 01.09.2015г. 1563
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Св. Ив.Рилски” ЕООД, гр.Горна Оряховица за 2015/2016 год.” 13.05.2015г. 1482
Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП за 2014 г. 16.03.2015г. 1023
Публична покана за избор на изпълнител за ОП с предмет: изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, облекла и одеала 01.10.2014г. 1060