Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на хранителни продукти по 6 /шест/ обособени позиции 11.06.2020г. 195
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия по 3 /три/ обособени позиции 17.03.2020г. 999
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 293
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 739
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 763
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 1026
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 2142
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 1248
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 1085
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1850
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2836
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 1288
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 1283
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 1313
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 1106
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 3327
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 2465
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1293
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2475
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1642