Обществени поръчки

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Доставка на природен газ за отопление на сградата на лечебното заведение, за срок от 3 години 10.10.2019г. 93
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 2020 година 03.10.2019г. 171
Доставка на хляб, тестени изделия и консерви 11.07.2019г. 337
Доставка на хранителни продукти чрез събиране на оферти с обява 18.06.2019г. 371
Открита процедура за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия 11.03.2019г. 1482
Избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група 04.09.2018г. 701
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 13.07.2018г. 521
Доставка на медицинска апаратура чрез събиране на оферти с обява 19.03.2018г. 1219
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на лечебното заведение 08.03.2018г. 2235
Пряко договаряне за сключване на договор за доставка на природен газ 27.10.2017г. 948
Процедура по избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група 05.10.2017г. 753
Събиране на оферти с обява за доставка на хранителни продукти 05.07.2017г. 863
Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.05.2017г. 906
Закупуване на компютърна томографска система (скенер) 27.04.2017г. 2670
Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД 18.04.2017г. 1809
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД чрез публично състезание 20.10.2016г. 1101
Закупуване на медицинска техника за нуждите на МБАЛ "Св.Иван Рилски Горна Оряховица" ЕООД чрез публично състезание 29.08.2016г. 2249
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 17.05.2016г. 1443
Обществена поръчка "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия" за 12 месеца 30.12.2015г. 2201
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност: „Изпиране, гладене, дезинфекция и сортиране на болнично бельо, операционно бельо и облекло и одеала за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД гр. Горна Оряховица за срок от 12 месеца 10.12.2015г. 1180