Отделение по инфекциозни болести

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІI етаж.

Капацитет

• Отделението разполага с 10 легла.

Специалисти

• В отделението работят:

-  2 лекари със специалност инфекциозни болести;

-  5 медицински сестри;

-  1 фелдшер.


 

• Началник отделение е д-р Дария Макавеева – специалист по инфекциозни болести - 0878 746 394

Infekciozno lekar


 

• Старша медицинска сестра: Красимира Стефанова – 0878 746 466

Infekciozno Sestra


 

д-р Тодор Михнев – специалист по инфекциозни болести – 0878 746 282

Контакти

• Телефони:

- Началник отделение: 0878 746 394

- Служебен телефон Отделение по инфекциозни болести: 0878 746 281