Отделение по нервни болести

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІII етаж.

Профил

• отделението е специализирано в лечение на заболявания на периферната и централната НС: епилепсия, множествена склероза, паркинсонизъм, миастения, мозъчно съдова болест - остра и хронична форма, дегенеративни неврологични заболявания, заболявания на периферната НС (радикулити, плексити, полиневропатии), възпалителни заболявания на централна и периферна нервна система, диагностика, лечение, ранна рехабилитация и профилактика на болни с остри разстройства на мозъчното и гръбначно-мозъчното кръвообръщение (мозъчни инсулти). 

Капацитет

• Разполага с 25 болнични легла, от които:

- 15 легла за лечение на заболявания на периферната нервна система;

- 10 легла за интензивно лечение на заболявания на централна нервна система;

- 5 терапевтични легла за продължително лечение;

- 2 места за краткотраен престой.

Специалисти

• В отделението работят:

- 5 лекари със специалност неврология;

- 1 лекар, специализант по неврология;

- 6 медицински сестри;

- 1 здравен асистент;


 • Началник отделение е д-р Ценка Пенчева – специалист по неврология - 0878 746 200

 


• Старша медицинска сестра: Христинка Михайлова – 0878 746 279

Hristinka mihailova


- д-р Иван Иванов - невролог - 0878 746 490

- д-р Евгени Хараланов – невролог – 0878 746 325

- д-р Поля Грудкова – невролог – 0878 746 201

- д-р Петя Маринова - лекар, специализант - 0878 746 293

Контакти:

Телефони:

- Началник отделение: 0878 746 200

- Служебен телефон Отделение по нервни болести: 0878 746 168