Клинични пътеки

Второ вътрешно отделение работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП Наименование   на   клинична    пътека
36 Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 
38 Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
39 Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст
40,1 Бронхиална  астма :среднотежък и тежък пристъп  при  лица над 18
41,1 Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при  лица над 18
42,1 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при  лица над 18
45 Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
78,1 Декомпенсиран захарен диабет  при  лица над 18
16 Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
27 Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик 
29 Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 
32 Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда 
33 Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения 
255 Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на миокарда и след сърдечни интервенции **