Клинични пътеки

Отделение по очни болести работи по следните клинични пътеки :

 

№  КП

Наименование   на   клинична    пътека

 

130 Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност 
131 Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
133 Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми 
134 Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му 
№ Апр Наименование   на   амбулаторна  процедура
19 Оперативно  отстраняване  на  катаракта
20 Хирургично  лечение на  глаукома
21 Оперативни  нтервенции върху  окото  и  придатъците  му  със среден  обем  и  сложност