За нас

Основна наша цел е удоволетворяване на потребностите от здравни услуги на пациентите, повишаване на качеството на живот на населението от областта чрез ефективно и ефикасно предоставяне на медицински услуги, в съответствие с правилата за добра медицинска практика и националните медицински стандарти за лечение, при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.