Трето вътрешно отделение

Разположение

• Отделението е в централния корпус на МБАЛ-Горна Оряховица, ІІ етаж.

Профил

• Трето вътрешно отделение провежда активно лечение на следните заболявания:
- кардиологични – лекуват се болни с ритъмни и проводни нарушения; остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност; нестабилна форма на ангина пекторис.
- вътрешни болести – лекуват се предимно болни с пневмония.
Отделението е с II ниво на компетентност по Вътрешни болести и I ниво на компетентност по кардиология.
Годишно в отделението се лекуват между 1200 – 1300 болни.
Отделението е оборудвано с електрокардиограф, ехокардиограф, холтер за 24 ч., ЕКГ мониториране, велоергометър.

Капацитет

• Разполага с:
- 24 болнични легла, от които:

– кардиологични - 18;

– интензивни кардиологични - 2;

- терапевтични - 4;

- терапевтични легла за продължително лечение - 5;
- кабинет на началник отделение;
- лекарски кабинет;
- манипулационна;
- кабинет старша медицинска сестра и медицински секретар.

Специалисти

• В отделението работят:
- 7 лекари, от които 4-ма със специалност по вътрешни болести, 2 със специалност вътрешни болести и кардиология и 1 лекар.
- 12 медицински сестри
- 3 санитари

3 Vatreshno lekarНачалник отделение е д-р Гинка Маринова – специалист вътрешни болести и кардиология - 0878 746 336
Завършва медицина в Висш медицински институт гр.Плевен през 1980 год.
Придобива специалност „вътрешни болести" през 1987 год. и „кардиология" през 1992 год.
Работила е като участъков лекар и лекар във функционален кабинет по Сърдечно-съдова диагностика.
От 1992 год. е Началник отделение.

• Старша медицинска сестра: м.с. Таня Маринова – 0878 746 266

Лекарите са:
- д-р Славка Терзиева – специалист вътрешни болести и кардиология – 0878746377
- д-р Петър Йорданов – специалист вътрешни болести – 0878 746 185
- д-р Даниела Калинова - лекар – 0878 746 170
- д-р Свилен Семов – специалист вътрешни болести – 0878 746 277
- д-р Атанас Ковачев – специалист вътрешни болести – 0878 746 435

- д-р Иванчо Драганчев - специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия
- д-р Сергей Иванов – лекар

Контакти

• Телефони:
- Началник отделение - 0878 746 336
- Лекарски кабинет - 0618 6 07 01 / 241
- Медицински сестри - 0618 6 07 01 / 228