Новини

Стартира ремонт на интензивно отделение за терапевтично болни

99Ремонт на интензивно отделение за терапевтично болни стартира в МБАЛ в Горна Оряховица. Изпълнител на ремонтните дейности е фирма „Еврострой - ВТ” ООД, като той е на стойност 307 хиляди лева с ДДС. Парите са осигурени от Министерство на здравеопазването, което е бенефециент по ОП „Региони в растеж 2014-2020, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ G16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи”. Министерството си партнира с болницата в Горна Оряховица, като по мащабния проект са обхванати още 132 лечебни структури и заведения в страната.
 
Ремонтните дейности обхващат манипулационни зали, кабинети на лекари и медицински сестри, сервизни помещения, коридори, стълбища и част от покрива над отделението. Интензивното отделение не е ремонтирано от създаването на болницата.
 
„Болницата има остра нужда от такава структура, тъй като тези терапевтични болни в момента са разпръснати и се лекуват в съответните отделения. Става въпрос за болните, нуждаещи се от интензивно лечение, но не следоперативно, а неврологични, терапевтично болни, пациенти с алергии, с кома от неизяснен произход, такива, които се нуждаят от непрекъсната грижа, посочи управителят на болницата д-р Иван Иванов. Той припомни, че това отделение по време на пандемията бе превърнато в ковид отделение с интензивни пациенти, където се лекуваха най- тежките случаи на коронавирус.
 
Кметът на общината инж. Добромир Добрев сподели, че именно в това отделение е бил лекуван от коронавирус и това го е стимулирало да търси финансиране за модернизирането му :
 
„Това ме мотивира да търсим средства за модернизацията на това интензивно отделение, което беше много важно през предходните две години и доста пациенти минаха от тук,, и доста човешки животи бяха спасени. Миналата година разработихме такъв проект за модернизация на интензивното отделение и създаването на съвременна болнична среда. Изготвихме проект, който е на финалната права – средствата са одобрени, избран е изпълнителят и предстои реализирането му. Нашата основна цел е да модернизираме отделението и като има такива случаи, да сме подготвени, защото тогава наистина не бяхме подготвени.”
 
„Винаги сме се отнасяли сериозно към обектите, които сме изпълнявали, убеден съм, че ще се справим в срок и с добро качество”, увери представителят на фирмата- изпълнител Георги Ганчев.
 
От началото на пандемията през болницата в Горна Оряховица са преминали над 3000 пациенти с коронавирус, припомни още д-р Иванов.
 
Отделението, което е с капацитет 14 легла, ще може да се трансформира и да приема интензивни пациенти при следващи ковид вълни или при други епидемии.
Заедно с ремонтните дейности в отделението ще се модернизират ел. инсталацията, вентилационната и кислородна система, отопление.
След приключване на ремонта от министерството предвиждат да бъдат доставени легла и съвременна апаратура за всички обхванати по проекта лечебни заведения в страната.